Τασυστατικάκάνουν τη διαφορά

Βιωσιμότητα

Πρότυπο παραγωγής - Βασισμένη στην ευθύνη μας για το περιβάλλον και την αγάπη μας για την φύση και την ανθρωπότητα

Θέλουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φυσική τροφή για σκύλους, προστατεύοντας ταυτοχρόνως το περιβάλλον. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε σε βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Η ξεχωριστή μας και πρωτοποριακή για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα παραγωγική διαδικασία εξοικονομεί μεγάλα ποσσοστά ενέργειας χρησιμοποιώντας φρέσκο κρέας αντί για κρεατάλευρα και καθώς υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής καινοτομίας του Γερμανικού Υπ.

Επιπλέον, το ISO 14001 πιστοποιητικό μας, αποδεικνύει το γεγεονός ότι λαμβάνουμε σοβαρά την προστασία του περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς της επιχείρησης μας.
Συμμετέχουμε ενεργά στον αγώνα για σωστή μεταχείριση των ζώων και υποστηρίζουμε μια σειρά προγραμμάτων για την καλή διαβίωση τους.